Je wordt gezien

Welkom

Direct regelen:

herstelmelding
verzoek om geoorloofde absentie
– verklaring absentie

Welkom op deze pagina van Lyceum Schravenlant, een openbare scholengemeenschap voor havo en vwo (atheneum) en versneld vwo. De school telt ca. 650 leerlingen. De school is al oud – wij bestaan in 2019 al 150 jaar!, maar ons onderwijs is modern en van goede kwaliteit. Het onderwijs is afwisselend en daagt leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen in een veilige leeromgeving. Ieder kind krijgt een positieve, persoonlijke benadering. Slagingspercentage: ons “driejaarlijks gemiddelde” is voor vwo 83% en voor havo 92%.

Groep 8:  voorlichtingsavond en Open Huis 2019

Wanneer uw kind in groep 8 van het basisonderwijs zit, wilt u zich natuurlijk graag oriënteren op een geschikte middelbare school. Als het advies van de basisschool havo of vwo is, zou Lyceum Schravenlant de juiste keuze voor deze nieuwe onderwijsfase kunnen zijn. Wij vertellen u graag waarom. Als u de voorlichtingsavond op 9 januari gemist heeft, hopen wij u op ons Open Huis te mogen verwelkomen.

  • Voorlichtingsavond:  woensdag 9 januari 2019 (afgelopen)
  • Open Huis: zaterdag 9 februari 2019 van 10:00 – 13:00 uur

Groep 8: class experience 21 januari 2019

Het is niet meer mogelijk om via onze link als groep in te schrijven voor deze dag.
We zitten namelijk vol!
Er is nog plek voor een enkele individuele inschrijving. Heb je daar interesse in? Mail dan naar de afdelingsleider van de brugklas: Mw. De Leeuw. Haar mailadres is : lee@schravenlant.nl
Graag in de mail aangeven of je in de ochtend of in de middag mee wilt komen doen.

Groep 8: versneld vwo

Versneld vwo:  vwo in vijf jaar

ToelatingseisenLezen:
folder versneld vwo

Bekijk hier de video impressie

Inschrijven

4-havo Schravenlant proefstudeerdag

Op 21 februari 2019 kunnen 3-havo en mavo-4 leerlingen een les/info dag voor 4 havo volgen op Lyceum Schravenlant. We organiseren dan de Schravenlantdag voor instromers.
Het programma en het inschrijfformulier is hier te vinden

2019: Schravenlant 150 jaar!

Op 3 mei 1869 werd Schravenlant opgericht, zij het niet onder die naam. Eén en ander houdt in dat onze school dit jaar 150 wordt, een leeftijd die weinig scholen bereiken. Reden genoeg om uitgebreid stil te staan bij dit jubileum. Hier leest u verder en kunt u zich opgeven om op de hoogte gehouden te worden van de informatie over ons jubileumjaar.

Lijst belangrijke data verandert van naam!

De lijst met belangrijke data (te vinden via het menu Informatie) is hernoemd naar “Jaarplanning“. Hiervoor gaat men naar het menu Informatie om dan in de linker menu-reeks de jaarplanning te vinden.

Aanmelden 4 havo

Inschrijven 4 havo? Stuur een e-mail naar mevrouw Nienkemper (nie@schravenlant.nl) en maak een persoonlijke afspraak.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) van kracht geworden die bepaalt dat een organisatie bekend moet maken welke gegevens er verzameld worden en hoe die behandeld en bewaard worden. Als onderdeel van de stichting OSVS hanteert Lyceum Schravenlant de door de stichting opgestelde verklaring omtrent privacy en persoonsgegevens. Lees hier het hele document.

Snelmenu: Verzonden brieven  |  Ouderbijdrage  |  Inloggen leerlingen  |  Nieuwsbrieven  |  Facebook