Je wordt gezien

2019: Schravenlant 150 jaar !

Op 3 mei 1869 werd Schravenlant opgericht, zij het niet onder die naam. Eén en ander houdt in dat onze school volgend jaar 150 wordt, een leeftijd die weinig scholen bereiken. Reden genoeg om uitgebreid stil te staan bij dit jubileum. Hier leest u verder en kunt u zich opgeven om op de hoogte gehouden te worden van de informatie over ons jubileumjaar.

Versneld vwo:  vwo in vijf jaar

Toelatingseisen


Lezen: folder versneld vwo

Bekijk hier de video impressie

Welkom

Direct regelen

herstelmelding
verzoek om geoorloofde absentie
– verklaring absentie

Welkom op deze pagina van Lyceum Schravenlant, een openbare scholengemeenschap voor havo en vwo (atheneum). De school telt ca. 650 leerlingen. Wij bieden modern onderwijs van een goede kwaliteit. Het onderwijs is afwisselend en daagt leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen in een veilige leeromgeving. Ieder kind krijgt een positieve, persoonlijke benadering.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) van kracht geworden die bepaalt dat een organisatie bekend moet maken welke gegevens er verzameld worden en hoe die behandeld en bewaard worden. Als onderdeel van de stichting OSVS hanteert Lyceum Schravenlant de door de stichting opgestelde verklaring omtrent privacy en persoonsgegevens. Lees hier het hele document.

Aanmelden 4 havo

Inschrijven 4 havo? Stuur een e-mail naar mevrouw Nienkemper (nie@schravenlant.nl) en maak een persoonlijke afspraak.

Snelmenu: Verzonden brieven  |  Ouderbijdrage  |  Inloggen leerlingen  |  Nieuwsbrieven  |  Facebook