Je wordt gezien

Inschrijfweek Schravenlant woensdag 14 t/m zaterdag 17 maart !
Inschrijven voor schooljaar 2018 – 2019 kan hier

Ontruimingsoefening met medewerking van de brandweer

Vandaag heeft er rond 15:00 uur een onverwachtse ontruimingsoefening plaatsgevonden. Op de tweede etage is een brandje gesimuleerd door middel van een rookmachine. De brandweer is met gebruik van de sirene aan komen rijden. Twee leerlingen hebben de rol van slachtoffer gespeeld en zijn volgens de regels der kunst door de brandweer uit de gevarenzone gehaald.

De bedrijfshulpverlening heeft het proces in school volgens de afspraken laten verlopen. Uit de evaluatie zijn weer een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die we verwerken in het ontruimingsplan.

Versneld vwo:  vwo in vijf jaar

Aanmelding oriëntatiedagen
Toelatingseisen

 De inschrijving voor het havo proefstuderen is gesloten !

Welkom

Direct regelen

herstelmelding
verzoek om geoorloofde absentie
– verklaring absentie

Welkom op deze pagina van Lyceum Schravenlant, een openbare scholengemeenschap voor havo en vwo (atheneum). De school telt ca. 650 leerlingen. Wij bieden modern onderwijs van een goede kwaliteit. Het onderwijs is afwisselend en daagt leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen in een veilige leeromgeving. Ieder kind krijgt een positieve, persoonlijke benadering.

Aanmelden 4 havo

Inschrijven 4 havo? Stuur een e-mail naar mevrouw Nienkemper (nie@schravenlant.nl) en maak een persoonlijke afspraak.

Snelmenu: Verzonden brieven  |  Ouderbijdrage  |  Inloggen leerlingen  |  Nieuwsbrieven  |  Facebook