Je wordt gezien

De experience dagen komen er weer aan !

Op 12 december a.s. is er voor basisschoolleerlingen op individuele basis weer gelegenheid om mee te lopen met de lessen op onze school om een indruk te krijgen van wat de middelbare school inhoudt. Op 21 januari 2019 kan dat met de hele klas van een basisschool.

Inschrijven kan via deze link!

Lijst belangrijke data verandert van naam!

De lijst met belangrijke data (te vinden via het menu Informatie) is hernoemd naar “Jaarplanning“. Hiervoor gaat men naar het menu Informatie om dan in de linker menu-reeks de jaarplanning te vinden.

In memoriam

2019: Schravenlant 150 jaar !

Op 3 mei 1869 werd Schravenlant opgericht, zij het niet onder die naam. Eén en ander houdt in dat onze school volgend jaar 150 wordt, een leeftijd die weinig scholen bereiken. Reden genoeg om uitgebreid stil te staan bij dit jubileum. Hier leest u verder en kunt u zich opgeven om op de hoogte gehouden te worden van de informatie over ons jubileumjaar.

Data voorlichtingsavond en Open Huis 2019

Wanneer uw kind in groep 8 van het basisonderwijs zit wilt u zich natuurlijk graag oriënteren op een geschikte middelbare school. Afhankelijk van het advies van de huidige school zou Lyceum Schravenlant daarvoor in aanmerking komen. Wij vertellen u graag waarom. Daartoe houden we een voorlichtingsavond en een Open Huis op twee momenten in het komende kalenderjaar.
Voor het schooljaar 2019/2020 zijn de data als volgt:

  • Voorlichtingsavond:  woensdag 9 januari 2019
  • Open Huis: zaterdag 9 februari 2019

We hopen van harte u te mogen verwelkomen!

Versneld vwo:  vwo in vijf jaar

Toelatingseisen


Lezen: folder versneld vwo
Bekijk hier de video impressie
Inschrijven

Welkom

Direct regelen

herstelmelding
verzoek om geoorloofde absentie
– verklaring absentie

Welkom op deze pagina van Lyceum Schravenlant, een openbare scholengemeenschap voor havo en vwo (atheneum). De school telt ca. 650 leerlingen. Wij bieden modern onderwijs van een goede kwaliteit. Het onderwijs is afwisselend en daagt leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen in een veilige leeromgeving. Ieder kind krijgt een positieve, persoonlijke benadering.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) van kracht geworden die bepaalt dat een organisatie bekend moet maken welke gegevens er verzameld worden en hoe die behandeld en bewaard worden. Als onderdeel van de stichting OSVS hanteert Lyceum Schravenlant de door de stichting opgestelde verklaring omtrent privacy en persoonsgegevens. Lees hier het hele document.

Aanmelden 4 havo

Inschrijven 4 havo? Stuur een e-mail naar mevrouw Nienkemper (nie@schravenlant.nl) en maak een persoonlijke afspraak.

Snelmenu: Verzonden brieven  |  Ouderbijdrage  |  Inloggen leerlingen  |  Nieuwsbrieven  |  Facebook