Schravenlant Academy

Bijlessen of andere buitenschoolse ondersteuning zijn vaak prijzig. Op het Lyceum Schravenlant hebben wij hier een oplossing voor: De Schravenlant Academy. Binnen de Academy bieden wij ook talentontwikkeling, waarbij we leerlingen helpen hun talenten te ontdekken en deze verder ontwikkelen.

Ondersteuning
  • Steunlessen Wiskunde, Nederlands en Engels voor leerlingen die dit nodig hebben. (Klassikale lessen gegeven door een vakdocent.) 
  • Bijles voor een vak naar keuze via het Maatjesprogramma. Leerlingen krijgen voor een kleine vergoeding les van hoogscorende bovenbouwleerlingen.
  • Huiswerkbegeleiding, waar uw kind aan het einde van de dag rustig en met ondersteuning aan het huiswerk kan werken. 
  • Studievaardigheden training. Uw kind leert plannen en leren van een getraind vakdocent.
Talentontwikkeling
  • Keuzevakken in de bovenbouw. De leerlingen kunnen in de bovenbouw verder met het ontwikkelen van hun talent, door één van de keuzevakken te kiezen. (Bewegen
    Sport en Maatschappij, Informatica, Kunst, de Business School of versterkt bètaonderwijs.)
  • Jet-Net. Dit is een organisatie die bovenbouwleerlingen met een technologisch profiel de wereld van de techniek buiten de school laat ervaren. De leerlingen maken hierbij kennis met technische opleidingen en beroepen. 
  • Talentklas voor groep 8. Leerlingen die op de basisschool dicht tegen een havo of vwo advies aanzitten, maar dit net niet redden door een taalachterstand kunnen bij ons op school lessen Nederlands krijgen. (Ouders worden hierbij betrokken.)

Kortom, voor talentontwikkeling en ondersteuning maakt u bij het Lyceum Schravenlant gebruik van de Schravenlant Academy!