Informatie met betrekking tot Corona

Zondagmiddag  15 maart is door de landelijke overheid besloten dat vanwege het Coronavirus alle scholen in ieder geval tot 6 april gesloten zullen zijn. Inmiddels is besloten dit te verlengen tot 28 april. Een noodzakelijke maatregel in een unieke situatie.

Ook voor onze scholen een heel bijzondere situatie die op veel terreinen om oplossingen vraagt. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.

Via onderstaande links vindt u de informatie tot nu toe. Deze documenten zijn ook op SOM terug te vinden in het mapje Corona info.

Brief OSVS 15 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 15 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 16 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen inschrijfweek 16 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 17 maart 2020

Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 18 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 23 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 24 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 27 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 1april 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 1 april 2020 deel 2

Mocht uw vraag hiermee niet beantwoord zijn, maak dan gebruik van het onderstaande mailadres: