Informatie met betrekking tot Corona

Zondagmiddag  15 maart is door de landelijke overheid besloten dat vanwege het Coronavirus alle scholen in ieder geval tot 6 april gesloten zullen zijn. Inmiddels is besloten dit te verlengen tot 1 juni. Een noodzakelijke maatregel in een unieke situatie. Onlangs heeft het kabinet gelukkig kunnen besluiten dat middelbaar onderwijs vanaf die datum weer van start kan gaan.

Ook voor onze scholen een heel bijzondere situatie die op veel terreinen om oplossingen vraagt. Daar is hard aan gewerkt. Er zijn door school protocollen opgesteld met betrekking tot de heropening vanaf 2 juni.. Die zijn hieronder ook terug te vinden.

Via onderstaande links vindt u de informatie tot nu toe. Deze documenten zijn ook op SOM terug te vinden in het mapje Corona info.

Brief OSVS 15 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 15 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 16 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen inschrijfweek 16 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 17 maart 2020

Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 18 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 23 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 24 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 27 maart 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 1april 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 1 april 2020 deel 2
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 6 april 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 23 april 2020
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 15 mei 2020 
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 27 mei 2020
Protocollen heropening school vanaf 2 juni
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 28 augustus 2020
Protocol na zomervvakantie leerlingen versie 2
Brief aan ouders/leerlingen Lyceum Schravenlant 27 september 2020
Nieuwsbrief Corona 2
Mondkapjes informatie ouders en leerlingen
Corona update 13 januari 2021 Leerlingen en ouders
Corona - update 14 januari ouders en leerlingen

Corona - update 18 februari 2021 ouders en leerlingen