Medezeggenschap


De medezeggenschapsraad denkt, praat en beslist/adviseert mee over beleidszaken van de school. In de medezeggenschapsraad zitten 5 personeelsleden, 3 ouders en 2 leerlingen van de school. De medezeggenschapsraad komt 5x per jaar bij elkaar voor een vergadering.

Daarnaast is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die meedenkt, praat en beslist/adviseert over alle beleidszaken van de stichting OSVS. Alle scholen van de stichting OSVS leveren hier twee vertegenwoordigers voor, dat is 1 personeelslid en 1 ouder of leerling van de school.

Wil je meer weten over de mr, stuur dan een email naar: mr@schravenlant.nl