Opleidingen

Onze school is een school voor havo (5 jaar) en vwo (6 jaar). Binnen het vwo bieden wij het atheneum aan.

Daarnaast kent onze school twee leerstromen die uniek zijn in de regio, te weten:
 • havo6;
 • versneld vwo (vvwo).

havo

Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is een vijfjarige opleiding en bereidt voor op het hbo (hoger beroepsonderwijs).
Verreweg de meeste havoleerlingen op onze school volgen het vijfjarig traject.

Sinds het schooljaar 2019/2020 kent onze school ook een zesjarig traject, de havo6  stroom.
Havo6  richt zich op leerlingen met een havo - advies van de basisschool en bijbehorende capaciteiten die gebaat zijn bij een wat rustiger leertempo. Het havo6  traject start in het tweede leerjaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
mevr. K. de Vries coördinator havo6
mevr. M. Kovačević afdelingsleider havo6
 
De route van havo is als volgt:
 • brugjaar in havo/vwo klas;
 • start specifieke traject in leerjaar 2;
 • leerjaar 3 vervolg onderbouw, maar nog geen afronding ervan;
 • leerjaar 4 is een tussenjaar met afronding onderbouw en voorbereiding bovenbouw;
 • leerjaren 5 en 6 lopen grotendeels parallel aan de leerjaren 4 en 5 van het reguliere havo traject.

vwo

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) is een opleiding van 6 jaar, gericht op een universitaire vervolgstudie. Het vwo atheneum geldt als een pittige opleiding.

Er is een categorie leerlingen die desondanks extra uitdagingen aankan, middels het versneld vwo (vvwo).
De extra uitdaging wordt bereikt door de versnelling, maar ook door een deels andere aanpak van de leerstof.
Ook voor het versneld vwo is een uitgebreide informatiefolder beschikbaar.

Bij het versneld vwo (vvwo) is de opbouw als volgt:
 • onderbouw in 2 jaar waarbij de vvwo leerlingen zijn gekoppeld aan de vwo
  leerlingen van leerjaar 1 en het jaar erna aan leerjaar 3; tweedeklas leerstof komt deels aan de orde in leerjaar 1 en leerjaar 3;
 • bovenbouw in 3 jaar: programma loopt grotendeels parallel aan de bovenbouw van het regulier vwo.

In onderstaande tabel staan de vier leerstromen weergegeven.

jaar 6

 

havo6

vwo + vvwo

jaar 5

havo

havo6

vwo +vvwo

jaar 4

havo

havo6

vwo + vvwo

jaar 3

havo

havo6

vwo + vvwo

jaar 2

havo

havo6

vwo

jaar 1

havo/vwo

vwo + vvwo