Opleidingen

Onze school is een school voor havo (5 jaar) en vwo (6 jaar). Binnen het vwo bieden wij het atheneum aan.

Daarnaast kent onze school een leerstroom die uniek is in de regio, te weten:
  • versneld vwo (vvwo).

havo

Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is een vijfjarige opleiding en bereidt voor op het hbo (hoger beroepsonderwijs).

vwo
Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) is een opleiding van 6 jaar, gericht op een universitaire vervolgstudie. Het vwo geldt als een pittige opleiding.

Er is een categorie leerlingen die desondanks extra uitdagingen aankan, middels het versneld vwo (vvwo).
De extra uitdaging wordt bereikt door de versnelling, maar ook door een deels andere aanpak van de leerstof.
Ook voor het versneld vwo is een uitgebreide informatiefolder beschikbaar.

Bij het versneld vwo (vvwo) is de opbouw als volgt:
  • onderbouw in 2 jaar waarbij de vvwo leerlingen zijn gekoppeld aan de vwo
    leerlingen van leerjaar 1 en het jaar erna aan leerjaar 3; tweedeklas leerstof komt deels aan de orde in leerjaar 1 en leerjaar 3;

In onderstaande tabel staan de drie leerstromen weergegeven.

jaar 6

 

vwo + vvwo

 

jaar 5

havo

vwo +vvwo

 

jaar 4

havo

vwo + vvwo

 

jaar 3

havo

vwo + vvwo

 

jaar 2

havo

vwo

 

jaar 1

havo/vwo

vwo + vvwo