Opleidingen

Lyceum Schravenlant kent twee hoofdstromen: vwo en havo

Vwo Atheneum

Deze opleiding duurt 6 jaar. De leerlingen worden o.a. voorbereid op een universitaire studie.

Versneld vwo

De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor de excellente leerling. Het is een groep leerlingen die in het voortgezet onderwijs terug te vinden is op het vwo.
Het vwo is een pittige opleiding die veel eisen stelt aan het kennen en kunnen van leerlingen. De top van de toppers kan vaak nóg meer aan. Voor deze leerlingen bieden we het versneld vwo aan, een 5–jarig traject, dat naast het reguliere 6–jarig traject wordt aangeboden.
De versnelling kan op meerdere wijzen worden vormgeven. Wij hebben ervoor gekozen de versnelling in de onderbouw te laten plaatsvinden, waarbij deze leerlingen het onderbouwtraject afleggen in twee jaar in plaats van drie jaar. Leerlingen winnen hiermee dus een jaar, maar dat is geen doel op zich.
Het is een middel deze categorie leerlingen een échte (leer)uitdaging te bieden. Excellente leerlingen kunnen op leergebied niet alleen meer aan, vaak hebben zij ook de behoefte aan een andere, meer onderzoeksgerichte, benadering. Met het versneld vwo spelen we op deze twee aspecten actief in.
Meer informatie hierover vindt u in de folder

Havo 6

Havo6 duurt minimaal 6 jaar en richt zich op leerlingen met een havo - advies van de basisschool en bijbehorende capaciteiten die gebaat zijn bij een wat rustiger leertempo.
Voor nadere informatie over deze leerstroom verwijzen wij naar de informatiefolder hierover.


Inrichting

Onze school is een school voor havo (5 jaar) en vwo (6 jaar). Binnen het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) bieden wij het atheneum aan.

Daarnaast kent onze school twee leerstromen die uniek zijn in de regio, te weten:
 • havo6;
 • versneld vwo (vvwo).
Havo6  richt zich op leerlingen met een havo - advies van de basisschool en bijbehorende capaciteiten die gebaat zijn bij een wat rustiger leertempo.
Voor nadere informatie over deze leerstroom verwijzen wij naar de betreffende informatiefolder.

De route van havo6 is als volgt:
 • brugjaar in havo/vwo klas;
 • start specifieke traject in leerjaar 2;
 • leerjaar 3 vervolg onderbouw, maar nog geen afronding ervan;
 • leerjaar 4 is een tussenjaar met afronding onderbouw en voorbereiding bovenbouw;
 • leerjaren 5 en 6 lopen grotendeels parallel aan de leerjaren 4 en 5 van het reguliere havo traject.
Het vwo is een pittige vooropleiding van 6 jaar, gericht op een universitaire vervolgstudie. Er is een categorie leerlingen die desondanks extra uitdagingen aankan. Dat wordt bereikt door de versnelling, maar ook door een deels andere aanpak van de leerstof.
Ook voor het versneld vwo is een uitgebreide informatiefolder beschikbaar.

Bij het versneld vwo (vvwo) is de opbouw als volgt:
 • onderbouw in 2 jaar waarbij de vvwo leerlingen zijn gekoppeld aan de vwo
  leerlingen van leerjaar 1 en het jaar erna aan leerjaar 3; tweedeklas leerstof komt deels aan de orde in leerjaar 1 en leerjaar 3;
 • bovenbouw in 3 jaar: programma loopt grotendeels parallel aan de bovenbouw van het regulier vwo.

In onderstaande tabel staan de vier leerstromen weergegeven.

jaar 6

 

havo6

vwo + vvwo

jaar 5

havo

havo6

vwo +vvwo

jaar 4

havo

havo6

vwo + vvwo

jaar 3

havo

havo6

vwo + vvwo

jaar 2

havo

havo6

vwo

jaar 1

havo/vwo

vwo + vvwo