Leerlingbegeleiding

Natuurlijk heeft ook bij ons elke leerling een mentor. Op Lyceum Schravenlant is de mentor de spil van de begeleiding. De mentor overlegt met ouders en leerling over bijzondere begeleiding. Als een leerling hulp nodig blijkt te hebben neemt de mentor altijd eerst contact op met de ouders.

Welke interne hulp biedt Lyceum Schravenlant?

 • remedial teaching spelling Engels
 • faalangstreductietraining
 • individuele hulp van een remedial teacher
 • een dispensatieregeling voor dyslectici
 • websites om idioom in te prenten

 • Welke hulp van buitenaf biedt Lyceum Schravenlant?

  • onderzoek met Plaatsings Advies Commissie (PAC)
  • contact met Bureau Jeugdzorg (vanaf januari 2015 de Wijkondersteuningsteams vallen (WOT) )
  • gesprekken door GGD
  • adviezen van het Adviesbureau voor Onderwijs en Beroep (AOB)
  • gesprekken door psycholoog van schoolpsychologisch adviesbureau
  • contact met de Stichting Sensis (i.v.m. slechtziendheid)
  • extra ondersteuning via Steunpunt Onderwijs

  Hulp op diverse gebieden

  Aan het begin van de brugklas worden, na toestemming van de ouders, alle leerlingen gescreend op leerbelemmeringen. Naar aanleiding van deze screening kunnen de leerlingen hulp krijgen op de volgende gebieden:

  • hulp bij het leren van idioom moderne vreemde talen;
  • remedial teaching Engels;
  • tekstbegrip moderne vreemde talen;
  • begeleiding bij dyslexie en andere leerbelemmeringen.

  Wilt u extra informatie over onze ondersteuningsstructuur, klik dan HIER.