Onderwijs

Ontwikkelingsgericht

Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht. Onze leerlingen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen voor realistische studieresultaten. In ons onderwijsaanbod is variatie, samenhang en differentiatie te vinden. Een leerling verlaat onze school met veel vaardigheden en een passend diploma.

Veilig

Onze leerlingen worden goed begeleid. Lyceum Schravenlant is een ontmoetingsplaats voor jonge mensen met verschillende achtergronden. Binnen de veilige muren van onze school leren leerlingen functioneren in een complexe en multiculturele maatschappij.

Actief burgerschap

Onze leerlingen leren samenwerken. Zij ontwikkelen zich tot actieve burgers om in de toekomst een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

Onze missie

Lyceum Schravenlant maakt werk van het begeleiden van de creatieve, sociale en intellectuele ontwikkeling van elke leerling in een plezierige en veilige omgeving.