Aanvullende informatie 

In verband met passend onderwijs streven wij ernaar om elke leerling te kunnen plaatsen. Echter indien er al te veel leerlingen met extra ondersteuning in een bepaalde klas zitten kan het zijn dat het niet haalbaar is om de leerling de ondersteuning te geven die hij/zij nodig heeft. In dat geval kan de leerling niet geplaatst worden.