Examen doen in sport (alleen voor havo)

Met ingang van 2012-2013 biedt onze school het examenvak BSM (bewegen, sport en maatschappij) op het havo aan; leerlingen kunnen examen doen in sport.
BSM is een vak met alleen een schoolexamen.

Naast de praktijklessen kent het vak natuurlijk ook een theoretische kant. Zo zullen leerlingen reflectieve verslagen moeten schrijven, EHBO-kennis moeten opdoen, toetsen afleggen en stage lopen.
Het examenvak BSM is waardevol voor leerlingen die kiezen voor de PABO, een opleiding fysiotherapie, de academie voor lichamelijke opvoeding of een opleiding sportmanagement.