Aanmelden

Klas 1


U kunt vanaf 1 februari 2024 hier een inschrijfafspraak maken
Voor vragen hierover kunt u via mail contact opnemen met mevrouw Dahlhaus (dah@schravenlant.nl) van de administratie  of via 010 - 4093 300.

Lees het Toelatingsbeleid klas 1 havo en vwo.
Overige vragen leerjaar 1? Stuur een e-mail naar mevr. de Leeuw .Klas 2 en 3 havo

Inschrijven in klas 2 en 3?  Stuur een e-mail naar mevr. Kovacevic (kov@schravenlant.nl)
Lees het Toelatingsbeleid (protocol) instroom klas 2 en 3 havo en vwo.

Klas 4-havo

Inschrijven in 4-havo? Stuur een e-mail naar mevr. Nienkemper (nie@schravenlant.nl) en maak een persoonlijke afspraak. Lees het Toelatingsbeleid 4-havo

Klas 2-vwo, 3-vwo, 4-vwo en 5-vwo

Inschrijven in bovenbouw vwo? Stuur een e-mail naar dhr. Oosterwijk (oos@schravenlant.nl)
Lees het Toelatingsbeleid (protocol) instroom klas 2 en 3 vwo en 

Ondersteuningsprofiel

We kunnen extra ondersteuning bieden aan leerlingen met AD(H)D en een vorm van autisme. Deze ondersteuning bestaat uit maximaal één gesprek van 30 minuten per week met de leerling over schoolse zaken zoals planning van huiswerk, huiswerkaanpak, welbevinden in de les, etc. 
We zijn in staat om extra ondersteuning te bieden aan maximaal 2% van het aantal leerlingen in een bepaald leerjaar. Bij 130 leerlingen in klas 1 bijvoorbeeld, zouden dit 3 leerlingen zijn. 

Leerlingen met dyslexie vallen onder de basiszorg. Maar indien er meer ondersteuning noodzakelijk is dan de basiszorg biedt, dan zijn wij in staat om maximaal 1% van het aantal leerlingen in een bepaald leerjaar te plaatsen. 

Indien blijkt dat de specifieke problematiek van een leerling al bekend was voor de aanname op Lyceum Schravenlant en bij aanname niet bekend is gemaakt, is de school niet verplicht de leerling de gevraagde zorg te bieden. 

Indien er mogelijk sprake is van noodzaak tot extra ondersteuning, kunt u een afspraak maken met de zorgcoördinator.