Schoolregels


De belangrijkste schoolregel is dat wij elkaar met respect behandelen. Elke leerling kent en erkent ons internetprotocol zoals opgenomen in het leerlingstatuut.

Antipestprotocol


De mentor maakt met zijn klas (groep) duidelijke afspraken over gewenst gedrag ten opzichte van elkaar. Elke leerling is dus op de hoogte van dit antipestprotocol. Als een leerling fysiek of ander geweld gebruikt, melden wij die leerling in principe aan bij ons zorgadviesteam (ZAT). Via het zorgadviesteam kan deze leerling een training sociale vaardigheden aangeboden krijgen of anderszins hulp krijgen. Elke geweldpleging wordt vastgelegd in ons schooladministratiesysteem SOMtoday. Er is dus sprake van dossiervorming. Elke ouder heeft het recht en zelfs de plicht (!) om fysiek of ander geweld, op school tegen zijn kind gebruikt, bij de mentor te melden.

Verdere informatie kunt u vinden in: