Toelatingsbeleid versneld vwo

Leerlingen die versneld vwo willen doen:

  • krijgen van de basisschool een eenduidig vwo-advies;
  • hebben op de basisschool al deelgenomen aan verrijkings- en/of verdiepingsprogramma’s;
  • krijgen van de basisschool een positief advies voor aanmelding versneld vwo;
  • mogen deelnemen aan twee oriëntatie-dagdelen op mmandag 13 februari en woensdag 8 maart 2023 (Aanmelden);
  • schrijven zich in op onze school in de inschrijfweek van 15 t/m 18 maart 2023;
  • nemen deel aan een assessment (vrijdag 31-03-2023): deelnemers krijgen hier persoonlijk bericht over.

De twee oriëntatie-dagdelen dienen enerzijds om de leerling te laten ervaren of de aangeboden leerstof aansluit bij de manier van werken die hem/haar ligt. Anderzijds kan de leerling zich tijdens de dagdelen voorbereiden op het assessment. Aanmelden kan hier.

Na de aanmelding in de inschrijfweek van 2023 (15 t/m 18 maart) wordt de leerling uitgenodigd voor een assessment op 31 maart 2023. Het assessment is een beoordelingsmoment waarop de school bepaalt of de leerling wordt toegelaten tot de versnelde stroom. De uitslag wordt schriftelijk medegedeeld.

Meer informatie hierover vindt u in de folder.