Pluspunten

​Een leerling die de basiskennis en vaardigheden van een vak of vakonderdeel voldoende beheerst, wordt uitgedaagd om aan een of meer onderdelen van het PLUS-programma deel te nemen. 
Het kunnen volgen van studievaardigheden en steunlessen Engels, Nederlands of wiskunde (de kernvakken) zien wij ook als een plusprogramma voor die leerlingen die dit nodig hebben. Naar aanleiding van elke leerlingbespreking wordt bepaald welke leerling hiervoor in aanmerking komt.


Plussen voor havo en vwo

Naast het behalen van een vwo- of een havodiploma zijn er extra mogelijkheden bij ons op school.

In de brugklas kun je het vak Spaans (tweede wereldtaal) als extra vak kiezen en daar ook examen in doen.

In de brugklas nemen de leerlingen deel aan talentklassen.
Ze krijgen les in 5 talentklassen: 
 • digital;
 • art&design;
 • 3D-ontwerpen;
 • jong ondernemen;
 • sport.
Op deze manier kunnen de leerlingen alvast kennis maken/talenten ontdekken met vakken die ze later in de bovenbouw kunnen kiezen in hun profiel. In klas 2 kunnen ze 1 talentvak naar keuze kiezen, mits er voldoende aanmeldingen zijn.
Tevens bieden we steunlessen in de kernvakken (wiskunde, Nederlands, Engels) aan in het lesrooster van de leerlingen van de onderbouw.
In de brugklas krijgen alle leerlingen ook het vak studievaardigheden. 
In klas 2 en 3 is dit voor de leerlingen die dit extra nodig hebben.

Plussen in de bovenbouw zijn:
Bij ons op school is het mogelijk om examen te doen in een vak op een hoger niveau.

Excelleerprogramma

Leerlingen kunnen in de bovenbouw excelleren op verschillende manieren. Hieronder staat een aantal voorbeelden:
 • Leerlingen kunnen, indien zij een vak heel goed beheersen, al in het voorexamenjaar in dat vak het Centraal Examen afleggen;
 • Havoleerlingen kunnen, als zij goed zijn in een bepaald vak, voor dat vak het Centraal Examen (en de SE-toetsen) op vwo-niveau afleggen;
 • Havo en vwo-leerlingen met wiskunde B kunnen zich aanmelden voor het vak wiskunde D. De leerling zal dit vak voor een groot deel zelfstandig moeten doen. Voor ondersteuning is er natuurlijk een docent wiskunde beschikbaar;
 • Goede havoleerlingen kunnen na het behalen van hun havodiploma overstappen naar 5-vwo of zelfs 6-vwo. De examinatorenvergadering heeft een beslissende stem in de toelating tot 6-vwo;
 • Chinees, Turks, Russisch, Arabisch afstandsonderwijs zijn als extra vak mogelijk;
 • Het is mogelijk meer vakken te kiezen dan het minimum aantal.