Toelatingsbeleid klas 1 


Het huidige systeem is zo ingericht dat het advies van de basisschool bindend is voor toelating op een school voor voortgezet onderwijs. Als school voor havo en vwo nemen wij leerlingen aan die van de basisschool het advies havo, havo/vwo of vwo hebben gekregen.
Voor de vijfjarige vwo-leerstroom ‘versneld vwo’ (vvwo) gelden andere voorwaarden om toegelaten te worden.
Leerlingen voor wie extra ondersteuning benodigd is kunnen worden geplaatst indien zij passen binnen de criteria zoals vermeld in ons ondersteuningsprofiel.

Leerlingen met een gecombineerd tl(mavo)/havo-advies worden niet toegelaten. Met een tl(mavo)/havo-advies kun je je bij ons wel registreren (contactgegevens), maar inschrijving vindt plaats op een school voor vmbo-tl/mavo. Als de uitslag van de eindtoets een bijstelling van het basisschooladvies naar enkelvoudig havo met zich meebrengt kan de registratie worden omgezet in een inschrijving voor onze havo/vwo-brugklas.
Tevens zijn er afspraken in het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord gemaakt over het inschrijven op scholen van voortgezet onderwijs:

  • Vanaf 1 februari 2023 kunnen ouders hun kind aanmelden, waarna deze op 18 maart 2023 automatisch als definitieve inschrijving wordt aangemerkt, mits aan alle criteria is voldaan (minimaal havo advies).  Wij hanteren géén wachtlijsten;
  • Met een basisschooladvies vmbo-tl/havo kun je registreren. Indien na de centrale eindtoets in groep 8 het advies naar havo wordt bijgesteld, wordt de registratie omgezet in een inschrijving;
  • inschrijfweek voortgezet onderwijs is van 13 maart t/m 18 maart 2023;
  • alle leerlingen moeten voor 18 maart 2023 aangemeld zijn bij het VO;
  • Alle vo scholen hanteren als datum van aanmelding 18 maart 2023. Het aanmeldformulier is te vinden op de website van de school. De manier waarop moet worden aangemeld en de wijze van toelaten staan ook beschreven op de website van de school.