Toelatingsbeleid klas 1 


Het huidige systeem is zo ingericht dat het advies van de basisschool bindend is voor toelating op een school voor voortgezet onderwijs. Als school voor havo en vwo nemen wij leerlingen aan die van de basisschool het advies havo, havo/vwo of vwo hebben gekregen.
Voor de vijfjarige vwo-leerstroom ‘versneld vwo’ (vvwo) gelden andere voorwaarden om toegelaten te worden.
Leerlingen voor wie extra ondersteuning benodigd is kunnen worden geplaatst indien zij passen binnen de criteria zoals vermeld in ons ondersteuningsprofiel.
Tevens zijn er afspraken in het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord gemaakt over het inschrijven op scholen van voortgezet onderwijs:

 

  • Vanaf 1 februari 2024 kunnen ouders hun kind aanmelden, waarna deze op 31 maart 2024 automatisch als definitieve inschrijving wordt aangemerkt, mits aan alle criteria is voldaan (minimaal havo advies).  Wij hanteren géén wachtlijsten;
  • inschrijfweek voortgezet onderwijs is van 25 maart t/m 28 maart 2024;
  • Uiterlijk 15 mei 2024 wordt bekend of de leerling wordt toegelaten op de school van inschrijving;
  • Alle vo scholen hanteren als datum van aanmelding 31 maart 2024. Het aanmeldformulier is te vinden op de website van de school. De manier waarop moet worden aangemeld en de wijze van toelaten staan ook beschreven op de website van de school.