Kwaliteitszorg

  Lyceum Schravenlant bewaakt de kwaliteit van haar organisatie o.a. door middel van lesbezoeken, de gesprekkencyclus en de tevredenheidsonderzoeken.
  Ons leerlingvolgsysteem (Somtoday) toont de resultaten per leerling, per vak. Zowel ouders als leerlingen kunnen inloggen om de resultaten, absenties en het huiswerk te zien.

  Zowel de instroom- (adviezen basisschool/eindtoets) en de doorstroom- (bevordering, doubleren, verandering van onderwijstype) als de uitstroomgegevens (examenresultaten en tussentijds afstromen naar mbo-tl/mbo) worden verwerkt in Som.

  In het kader van opbrengstgericht werken worden deze resultaten elke periode bekeken en geëvalueerd. Indien nodig worden vervolgacties in gang gezet.

  Zie onderstaande links voor meer informatie:
 • Onderwijsinspectie
 • Scholen op de kaart