Kwaliteitszorg

  In ons land wordt de kwaliteit van het onderwijs dat op scholen wordt gegeven gecontroleerd door de onderwijsinspectie.
  De inspectie beoordeelt scholen op veel diverse punten.
  Denk daarbij aan de kwaliteit van de lessen, het niveau van toetsen, worden leerlingen in hun ontwikkeling goed gevolgd, worden leerlingen extra geholpen als het even wat tegenzit, is er een veilig (leer)klimaat, zijn de resultaten goed (weinig uitstroom en zittenblijven van leerlingen, goede examenresultaten) enzovoort.

  Per aspect wordt aangegeven of het ‘in orde’ (groen) of ‘niet in orde’ (rood) is.

  We zijn er trots op dat we overal ‘groen’ scoren.

  Belangrijk is dat je als school zelf goed ‘de kwaliteit’ bewaakt. Dat is een continu proces.
  Om een goed zicht te hebben op onze kwaliteit hebben we een ‘stelsel van kwaliteitszorg’ ontwikkeld. In een jaarkalender zijn meetmomenten opgenomen waarbij de kwaliteitsaspecten worden bekeken/getoetst.

  Onze school maakt onderdeel uit van de stichting OSVS en hierbinnen werken de aangesloten scholen ook samen op het terrein van kwaliteit.
  Over en weer bezoeken de scholen elkaar (visitaties) en bespreken thema’s om van elkaar te leren en gezamenlijk een nog betere (onderwijs)kwaliteit te krijgen.

  Belangrijke speerpunten in ons onderwijs zijn:
 • veel directe – en gestructureerde begeleiding in de lessen, de kern van de kwaliteit;
 • goed volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en vroegtijdig bijsturen waar nodig;
 • extra begeleiding waar nodig en extra mogelijkheden (verbreding en verdieping) bieden waar mogelijk;
 • veel aandacht voor het niveau en kwaliteit van toetsen;
 • strakke structuur en organisatie;
 • brede maatschappelijke oriëntatie;
 • veilig leerklimaat waarbij iedereen zichzelf kan zijn en goed ontwikkelen;
 • bij problemen ouders en leerlingen betrekken.