Samenwerking

Algemeen


Lyceum Schravenlant werkt nauw samen met Mavo Schravenlant XL op het gebied van plaatsing en doorstroming van die leerlingen van wie het geadviseerde niveau ligt tussen vmbo-T (mavo) en havo.

Waar dat zinvol is, helpen de scholen binnen het bestuur van de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam elkaar op allerlei gebieden: van centrale inkoop tot afstemming van examenreglementen, van beroepscommissies tot PR-beleid. Onderwijskundig leren de scholen van elkaar tijdens gezamenlijke themabijeenkomsten; nu nog vooral op directieniveau, straks ook voor docenten en onderwijsondersteunende medewerkers. Dat is allemaal gemakkelijk geworden doordat alle scholen gebruik maken van een gemeenschappelijke centrale stafdienst. 

Samen werken aan een betere aansluiting vo - hbo

In de Rotterdamse regio tekende Lyceum Schravenlant het convenant waarmee we de gezamenlijke inspanning onderstreepten om te werken aan een betere aansluiting van het havo naar het hbo. 

LOB

Op het gebied van LOB wordt samengewerkt met hogescholen en een universiteit in deomgeving (HRO, Inholland en de Erasmus Universiteit). De havisten bezoeken ingroepsverband hogescholen om een beeld te krijgen van opleidingen en studeren in hetalgemeen. Studieresultaten van oud-leerlingen worden teruggekoppeld. We zijn netwerkschool van de EUR die studiekeuzeworkshops verzorgt. Medewerkers vangenoemde instellingen geven op onze school voorlichting aan de ouders en leerlingen. Het beoogde doel is een verantwoorde studiekeuze op termijn.