Absenties

Melding van afwezigheid

(dokters- of tandartsbezoek of melding van een andere reden van afwezigheid) Bij (onverwachte) afwezigheid van een leerling dienen de ouders dit vooraf telefonisch aan school bekend te maken. Doe dit voor aanvang van het eerste lesuur, zo wordt voorkomen dat een leerling als ongeoorloofd afwezig wordt gemeld.

Te laat

Indien een leerling na aanvang van de les pas op school is, wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd te laat. Ouders kunnen van tevoren telefonisch of met een briefje de reden van te laat verklaren; de school bepaald of het te-laatkomen geoorloofd of ongeoorloofd is.

  • Richtlijn is doktersafspraken en dergelijke zoveel mogelijk buiten de lestijden te maken.
  • Afwezigheid van een leerling wordt vóór 8:20 uur door één van de ouders/verzorgers telefonisch doorgegeven aan de administratie van de school op telefoonnummer 010 409 33 00
  • In geval van ziekte tijdens de schooldag meldt de leerling zich bij de receptie. De medewerker neemt hierover contact op met één van de ouders/verzorgers.
  • Als een leerling vóór of tijdens de les moet vertrekken of als hij later op school komt in verband met een afspraak elders, dient dit voor aanvang van de eerste les op school gemeld te worden bij de administratie. Dit kan telefonisch of met een door één van de ouders/verzorgers ondertekend briefje.
  • Als een leerling zonder melding afwezig is, belt de school naar de ouders.