Bestuur

Het bevoegd gezag is de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (Stichting OSVS). Deze is per 1 augustus 2011 ontstaan uit een fusie van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlaardingen.

Jaarverslagen van de aangesloten scholen vindt u hier.

College van Bestuur

Het College van bestuur van de stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) is het bevoegd gezag van de scholen die onder de OSVS vallen. De OSVS heeft als missie om onze leerlingen te helpen hun passie en talenten te ontdekken en deze tot bloei te laten komen in een snel veranderende wereld waarin nieuwe vaardigheden nodig zijn. Het bestuur en de scholen van de OSVS werken volgens het zogenaamde Rijnlandse model waarin dialoog centraal staat om ons onderwijs doorlopend te verbeteren.

De heer drs. W.C.M. Kokx is het College van bestuur van de stichting.

De verbonden partijen en nevenfuncties van het bestuur zijn:

  • Penningmeester regiegroep Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond, tevens penningmeester van de opleidingsschool RPO Rijnmond
  • Voorzitter Bestuur Stichting Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorg voor Onderwijs Nieuwe Waterweg Noord
  • Voorzitter stuurgroep ‘Zo.Leer.Ik!’ – netwerk voor gepersonaliseerd onderwijs
  • Bestuurslid Regiobestuur West van de VO-raad
  • Lid Ledenadviesraad VO-raad