Burgerschapsonderwijs


Visie en methode van onze school op het gebied van actief burgerschap

Onze school vindt actief burgerschap belangrijk omdat we graag willen dat onze leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere wereld. Actief burgerschap is ook wereldburgerschap. We geven actief burgerschap handen en voeten met verschillende activiteiten.

Het gaat erom dat de leerling zichzelf leert kennen, zichzelf leert zien als onderdeel van zijn omgeving. We kiezen daarbij voor een positieve benadering en verbindende thema’s, zoals sociale cohesie, economische verbondenheid, culturele diversiteit, duurzame ontwikkeling, mensenrechten en veiligheid. De nadruk ligt op het je open stellen voor anderen, leren van elkaar en betrokken zijn. Wereldburgers stellen betrokkenheid als daad tegenover onverschilligheid. Ze komen in actie, leveren een positieve bijdrage aan de gemeenschap en ontwikkelen daardoor ook zichzelf.

Bij actief burgerschap hoort volgens onze school ervaringsgericht leren.
Het leren van concrete ervaringen stimuleert en motiveert enorm. We kiezen voor ‘learning by doing’, het laten opdoen van concrete ervaringen door het deelnemen aan activiteiten in school of buiten de school.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, klik dan HIER.