Toelatingsbeleid klas 2 en 3 havo en vwo

Om te worden toegelaten tot klas 2 of 3 stelt de school de volgende eisen:

  1. Advies leverende school moet minimaal havo zijn;
  2. Dossier van leerling moet z.s.m. ingeleverd worden ( cito, nio, drempeltoets gr.7);
    Niet gedoubleerd hebben in klas 1, 2 en of 3;
  3. Eindrapport moet voldoen aan de bevorderingsnormen van Lyceum Schravenlant;
    De afdelingsleider, dhr. Oosterwijk, ontvangt een motivatiebrief via zijn e-mailadres (oos@schravenlant.nl), waarin de leerling de reden van de overstap naar onze school onderbouwt.
  4. Gegevens worden besproken door afdelingsleider, decaan, een mentor derde klas en de zorgcoördinator van Lyceum Schravenlant.
  5. Deze groep, met de afdelingsleider als eindverantwoordelijke, bepaalt of een leerling wel of niet zal worden uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.