Schoolgezondheidsbeleid

 

Het werken aan een gezond en duurzaam voedingsaanbod in de kantine en aandacht voor gezonde en duurzame voeding in de lessen zijn goede stappen om, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het zegt: de gezonde keuze gemakkelijk te maken, voor de leerlingen.

Visie

Onze school is een omgeving waar gezond kiezen gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of beoordeeld hoeft te voelen. Gezond kiezen gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.

We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten gezond is. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Leerlingen kunnen voor, tijdens en na schooltijd ook gebruik kunnen maken van het sportveld, kunstgrasveld, gymzaal en de tafeltennistafels (allemaal op basis van beschikbaarheid).
Er wordt verder voor elk leerjaar een sportdag georganiseerd en minimaal 1x per jaar wordt gevraagd aan de leerlingen, wat zij graag zouden willen doen of wat ze al doen qua beweging.

Gezondheidsbevordering en -preventie worden aangepakt in een breder perspectief. We hebben een integraal schoolgezondheidsbeleid waarin aandacht is voor een gezond en veilig schoolklimaat, een helder voedingsbeleid en het stimuleren van sport en bewegen. Dit alles in samenspraak met leerlingen, het schoolteam en de directie.

Wilt u meer weten over ons gezondheidsbeleid, klik dan HIER.