Missie en visie

Onze school is onderdeel van de stichting OSVS en missie en visie zijn dan ook op dat niveau beschreven.
Er is een school specifieke vertaling ervan.

Missie

Een missie geeft aan waartoe en voor wie de organisatie bestaat.
OSVS bestaat primair voor de leerlingen en in het verlengde daarvan de maatschappij. Als leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen leveren we ook een bijdrage aan een verdere/betere ontwikkeling van de samenleving

Visie

De richting waarmee invulling wordt gegeven aan de missie wordt de visie genoemd.
Leerlingen zullen gaan functioneren in de maatschappij van ‘morgen’ en leveren daar ook een bijdrage aan.
Dat betekent dat het onderwijs toekomstgericht dient te worden vormgegeven.

Meer weten over de missie, visie en de vertaling ervan op schoolniveau? Klik hier.