Toelatingsbeleid klas 4 havo

Leerlingen worden toegelaten tot 4 havo indien aan onderstaande eisen voldaan wordt:
 • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of een daarmee overeenkomend overgangsbewijs;
 • een vmbo-tl / mavo-diploma in het voorafgaande schooljaar is behaald;
 • indien in 6 vakken examen is gedaan: een gemiddelde score van tenminste 6,5;
  Geadviseerd wordt:
 • dat de cijfers voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten minimaal een 6,0 zijn;
 • dat er geen sprake is van grote verschillen tussen het SE en CSE op de definitieve cijferlijst;
 • dat er in alle vakken van het te kiezen profiel eindexamen gedaan is.de cijfers voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten minimaal een 6,0 zijn;
 • de rekentoets naar behoren is gemaakt;
 • indien de leerling bereid is om voor een vak waarin geen CE vmbo-tl is gedaan, (gs/ak) stof in te halen en over deze stof een (instap)toets te maken.

Zowel de informatie en het advies van de afleverende school als de resultaten van de intakegesprekken worden meegewogen in de beslissing over evt. toelating

Wat biedt Lyceum Schravenlant aan instromers?

 • een veilig en prettig leerklimaat;
 • studievaardigheden;
 • instroomcoach

Wat verwacht Lyceum Schravenlant van tussentijdse instromers?

 • goede motivatie en enthousiasme
 • doorzettingsvermogen
 • zelfstandigheid en discipline
 • naleven van de schoolregels
 • initiatief tonen
 • kunnen samenwerken