Toelatingsbeleid klas 4 havo

Leerlingen worden toegelaten tot 4 havo indien aan onderstaande eisen voldaan wordt:
 • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of een daarmee overeenkomend overgangsbewijs;
 • een vmbo-tl / mavo-diploma in het voorafgaande schooljaar is behaald;
 • een gemiddelde score van tenminste 6,5;
  de cijfers voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten minimaal een 6,0 zijn;
 • de rekentoets naar behoren is gemaakt;
 • indien er geen sprake is van grote verschillen tussen het SE en CSE op de definitieve cijferlijst;
 • indien in (bijna) alle vakken van het te kiezen profiel eindexamen gedaan is;
 • indien de leerling bereid is om voor een vak waarin geen CE vmbo-tl is gedaan, (gs/ak) stof in te halen en over deze stof een (instap)toets te maken.

Zowel de informatie en het advies van de afleverende school als de resultaten van de intakegesprekken worden meegewogen in de beslissing over evt. toelating

Wat biedt Lyceum Schravenlant aan instromers?

 • een veilig en prettig leerklimaat;
 • steunles voor Nederlands, Engels en wiskunde indien noodzakelijk.

Wat verwacht Lyceum Schravenlant van tussentijdse instromers?

 • goede motivatie en enthousiasme
 • doorzettingsvermogen
 • zelfstandigheid en discipline
 • naleven van de schoolregels
 • initiatief tonen
 • kunnen samenwerken