Erfgoedspoor

Op vrijdag 18 maart onderzochten de brugklassers de sporen die twee bijzondere vrouwen in Schiedam hebben achtergelaten: vrouwe Aleida, die de dam aanlegde en de stad op 18 maart 1275 stadsrechten verleende en de op 18 maart 1380 geboren Schiedamse heilige Liduïna. Zij bezochten onder andere de ruïne en maquette van Aleida's kasteel, ze beklommen met de gemeentearchivaris de kerktoren (202 treden) en ze werden even stadsbeiaardiers, zagen in het archief de 15e-eeuwse wiegendruk waarin Liduïna schaatsend is afgebeeld, bespeelden de orgels van de Grote en de Oudkatholieke kerk en kregen er rondleidingen en uitleg van de pastoor of bekeken Liduïna's gebeente en grafsteen in de Liduïnabasiliek. Bij de dam werden zij door het uit de Middeleeuwen stammende zakkendragers aan het werk gezet: smakken, graan scheppen, zakken opzetten en sjouwen. Dit erfgoedspoor werd dit jaar voor de 14e keer georganiseerd.
Media
  • Foto1
  • Foto2