De nieuwe schooltuin

De buitenruimte rond de school is het afgelopen jaar flink op de schop geweest. Op het sportveld naast de school groeit een nieuwe grasmat. Op de strook voor het sportveld zijn meubels geplaatst voor een buitenlokaal.
Erachter is een tuinkas geplaatst. Daaromheen groeit ook van alles.

Natuurlijke bloementuin
Tussen het schoolgebouw en de kas werd deze zomer een mengsel van 34 soorten inheemse vaste planten en 12 eenjarige akkerbloemen gezaaid. Soorten die in het verleden volop bloeiden in hooi- en akkerland, maar nu uit onze leefomgeving zijn verdwenen. Planten met vergeten namen als brunel, barbarakruid, ridderspoor, ratelaar, slangenkruid en morgenster krijgen bij de school nieuwe ruimte. De bloemen trekken allerlei bestuivende en plantenetende insecten (hommels, vlinders, zweefvliegen, kevers, etc.) die weer voedsel zijn voor insecteneters (libellen, spinnen, padden, vogels, vleermuizen, egels, etc.). Zo draagt Lyceum Schravenlant concreet bij aan het herstel van biodiversiteit in onze directe omgeving.
In dit deel van de tuin worden zwerfpaadjes gemaaid die soms ook zelf van plek veranderen.

Moestuin
Aan de andere kant van de tuinkas verschijnt een aanzienlijke moestuin met tientallen meterslange plantbedden. Er zijn al enige fruitbomen en –struiken geplant. Op enkele akkertjes experimenteren TOA’s op kleine schaal met najaarsteelt van bladgroenten (veldsla, spinazie) en knollen (aardappels, wortels, radijsjes). Vanaf het vroege voorjaar zal de moestuin verder worden ingericht. Gewassen worden deels in de plantenkas opgekweekt.

Tuinieren voor leerlingen en medewerkers
De schooltuin is van ons allemaal. Lijkt het jou leuk om met medeleerlingen of collega’s bij de school te moestuinieren? Zou jij een bepaald gewas of kruid willen verbouwen of verbouwd willen zien? Wil je voor een profielwerkstuk iets laten groeien of in het veld onderzoeken? Biologie-TOA meneer Kamminga (kam@schravenlant.nl) zorgt graag voor onderlinge afstemming van wensen, plannen, agenda’s, ruimte en andere benodigdheden. Zo starten we komend voorjaar optimaal met het eerste groeiseizoen. Stuur een mailtje!
Media
  • kasfoto