Huiswerkbegeleiding

Door corona zijn er op verschillende plekken achterstanden opgelopen in het onderwijsprogramma. Lesprogramma’s zijn aangepast en leerlingen krijgen dit jaar bij ons op school meer faciliteiten aangeboden. Zo zijn wij op 7 september jl. gestart met huiswerkbegeleiding.
Iedere dag kunnen leerlingen het 8e en 9e uur onder begeleiding huiswerk maken op school.
Geïnteresseerden kunnen de benodigde gegevens in SOMToday terugvinden.
Media
  • HWbegeleiding