Meivakantie

Herhaald bericht:

In 2020 heeft de meivakantie een licht afwijkend karakter:
donderdag 23 april tot en met woensdag 6 mei.

Dit komt door het volgende:
  •  op 7 mei starten de centrale examens en dan moeten we, als school voor voortgezet onderwijs, open zijn;
  •  het basisonderwijs heeft een licht afwijkende periode gekozen, namelijk van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei;
  • onze meivakantie begint dus wat eerder dan in het basisonderwijs en eindigt ook wat eerder. 
Hiermee bereiken we een zo groot mogelijke overlap tussen basis- en voortgezet onderwijs.
Media
  • iu