Kwaliteitszorg

  Lyceum Schravenlant bewaakt de kwaliteit van haar organisatie o.a. door middel van lesbezoeken, de gesprekkencyclus en de tevredenheidsonderzoeken.
  Ons leerlingvolgsysteem (Somtoday) toont de resultaten per leerling, per vak. Zowel ouders als leerlingen kunnen inloggen om de resultaten, absenties en het huiswerk te zien.

  Zowel de instroom- (adviezen basisschool/eindtoets) en de doorstroom- (bevordering, doubleren, verandering van onderwijstype) als de uitstroomgegevens (examenresultaten en tussentijds afstromen naar mbo-tl/mbo) worden verwerkt in Som.

  In het kader van opbrengstgericht werken worden deze resultaten elke periode bekeken en geëvalueerd. Indien nodig worden vervolgacties in gang gezet.

  Zie onderstaande links voor meer informatie:
 • Onderwijsinspectie
 • Scholen op de kaart

Dinsdag 1 september 2020


Leerlingen leveren hun taak in of leggen een herexamen af. Met de docent is vóór de vakantie afgesproken hoe laat de leerling waar moet zijn.

Onderstaande klassen zijn op de volgende tijdstippen in het atrium. De leerlingen krijgen van hun mentor het rooster en informatie over de school. Tevens zijn er introductieactiviteiten per klas georganiseerd.

 • eerste klassen          08:20 uur
 • tweede klassen       10:00  uur
 • derde klassen           11:00 uur
 • klas 4H                        09:00  uur
 • klas 4A                        09:30  uur
 • klas 5A                        10:30  uur
 • klas 6A                        12:00  uur **
 • klas 5H                        11:30  uur **

** De leerlingen uit 5-havo en 6-vwo verzoeken we om vóór 15 september a.s. een kopie van hun identiteits- bewijs inleveren bij de administratie. Dit is nodig om deel te kunnen nemen aan het examen.

Zelf aan te schaffen spullen

Buiten de schoolboeken om verwachten wij dat leerlingen zelf de nodige zaken aanschaffen en in de lessen bij zich hebben.
Klik hier (of in het menu) voor de bijgaande lijst die per leerjaar aangeeft om welke artikelen het hier gaat.

Veelal gaat het om spullen die goedkoop te vinden zijn bij ketens als Action en Lidl.