Ondersteuningsprofiel

 

We kunnen extra ondersteuning bieden aan leerlingen met AD(H)D en een vorm van autisme. Deze ondersteuning bestaat uit maximaal één gesprek van 30 minuten per week met de leerling over schoolse zaken zoals planning van huiswerk, huiswerkaanpak, welbevinden in de les, etc.
We zijn in staat om extra ondersteuning te bieden aan maximaal 2% van het aantal leerlingen in een bepaald leerjaar. Bij 130 leerlingen in klas 1 bijvoorbeeld, zouden dit 3 leerlingen zijn.
Leerlingen met dyslexie vallen onder de basiszorg. Maar indien er meer ondersteuning noodzakelijk is dan de basiszorg biedt, dan zijn wij in staat om maximaal 1% van het aantal leerlingen in een bepaald leerjaar te plaatsen.

Indien blijkt dat de specifieke problematiek van een leerling al bekend was voor de aanname op Lyceum Schravenlant en bij die aanname niet bekend is gemaakt, is de school niet verplicht de leerling de gevraagde zorg te bieden.

 Indien er mogelijk sprake is van extra ondersteuning, kunt u een afspraak maken met de zorgcoördinator.