Missie

Missie

Onze wereld heeft burgers nodig die positief in het leven staan. Zij weten wat ze willen en kunnen. Ze zijn daardoor ook in staat anderen te accepteren en te waarderen, wie die anderen ook zijn en waar zij ook vandaan komen. Lyceum Schravenlant wil dat zijn leerlingen zulke burgers worden. Dat is voor ons de kern van openbaar onderwijs.

Leerlingen van Lyceum Schravenlant zijn zich ervan bewust dat duurzaamheid belangrijk is en dat zij daar hun bijdrage aan kunnen leveren.

Lyceum Schravenlant kent zijn leerlingen en is geïnteresseerd in hun achtergronden, mogelijkheden en moeilijkheden. De medewerkers proberen van daaruit de leerlingen te helpen het best uit zichzelf te halen. Dat geldt ook voor het halen van een diploma dat past bij de talenten die zij hebben.

Om de leerlingen zo ver te brengen streeft de school er voortdurend naar om het beste onderwijs, optimale begeleiding, een uitdagend leerklimaat en een gezonde omgeving te bieden.