Opleidingen

Lyceum Schravenlant kent twee hoofdstromen: vwo en havo.

vwo (atheneum)

Iedere leerling die voor een of meer vakken het vwo-niveau kan halen, krijgt de stof op dat niveau aangeboden. Lukt het op die manier om voor voldoende vakken een vwo-diploma te halen, dan wordt dat het eindresultaat.

havo

Op Lyceum Schravenlant kun je ook op havo-niveau afstuderen in vijf jaar.

plussen voor havo en vwo = Lyceum Schravenlant-plus

Er zijn leerlingen voor wie het halen van een vwo- of een havodiploma niet echt een uitdaging is. Deze leerlingen stimuleren we in de loop van hun schoolloopbaan om allerlei extra’s te doen. Op Lyceum Schravenlant volgt een kleine 10% van de leerlingen (havo en vwo) Spaans als “plusvak”; het merendeel doet daar ook eindexamen in. Veel leerlingen treden op tijdens het jaarlijkse open podium, doen mee aan een project of blinken uit op sportief gebied.