Toelatingsbeleid versneld vwo

Toelating tot klas 1 versneld vwo

Leerlingen die versneld vwo willen doen

  • krijgen van de basisschool een eenduidig vwo-advies
  • hebben op de basisschool al deelgenomen aan verrijkings- en/of verdiepingsprogramma’s
  • krijgen van de basisschool een positief advies voor aanmelding versneld vwo
  • mogen deelnemen aan twee oriëntatie-dagdelen
  • schrijven zich in op onze school in de inschrijfweek van 2019
  • nemen deel aan een assessment.

De twee oriëntatie-dagdelen dienen enerzijds om de leerling te laten ervaren of de aangeboden leerstof aansluit bij een manier van werken die hem/haar ligt. Anderzijds kan de leerling zich tijdens de dagdelen voorbereiden op het assessment.

Na de aanmelding in de inschrijfweek van 2019 wordt de leerling uitgenodigd voor een assessment. Het assessment is een beoordelingsmoment waarop de school bepaalt of de leerling wordt toegelaten tot de versnelde stroom. De uitslag wordt schriftelijk medegedeeld.