Toelatingsbeleid klas 1 havo en vwo

Toelatingsbeleid Lyceum Schravenlant klas 1

Het huidige systeem is zo ingericht dat het advies van de basisschool bindend is voor toelating op een school voor voortgezet onderwijs.

Als school voor havo en vwo nemen wij leerlingen aan die van de basisschool het advies havo, havo/vwo of vwo hebben gekregen. Voor de vijfjarige vwo-leerstroom ‘versneld vwo’ (vvwo) gelden andere voorwaarden om toegelaten te worden.

Leerlingen voor wie extra ondersteuning benodigd is, kunnen worden geplaatst indien zij passen binnen de criteria zoals vermeld in ons ondersteuningsprofiel.

Leerlingen met een gecombineerd tl(mavo)/havo-advies worden niet toegelaten. Met een tl(mavo)/havo-advies kun je je bij ons wel registreren (contactgegevens), maar inschrijving vindt plaats op een school voor vmbo-tl/mavo. Als de uitslag van de eindtoets een bijstelling van het basisschooladvies naar enkelvoudig havo met zich meebrengt, dan kan de registratie worden omgezet in een inschrijving voor onze havo/vwo-brugklas.

Tevens zijn er afspraken in het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord gemaakt over het inschrijven op scholen van voortgezet onderwijs: