Aanmelden 4-havo Schravenlantdag

Programma proefstudeerdag 4H instroom Lyceum Schravenlant donderdag 22 februari 2018

Doel: ervaren hoe het eraan toegaat op een havo. Hoe zien lessen eruit/ wat houdt het in?

lesuur lokaal activiteit
     
  08.30 uur 108 verzamelen en ontvangst
  08.45 uur 108 introductie profielkeuze door decaan
2 09-10-10-00 uur 311 / 215 economie / NLT (Natuur Leven en Technologie)
3 10.00-10.50 uur 308 / 208 Geschiedenis / scheikunde
P 10.50-11.10 uur kleine pauze: vragen bedenken voor panel en vrij rondlopen
4 11.10-12.00 uur 307 / 105 info Business school + M&O (=bedrijfseconomie) / Nederlands
5 12.00-12.50 uur 108 / 306 Engels / aardrijkskunde
P 12.50-13.20 uur 108 grote pauze: – vragen stellen aan leerlingenpanel
6 13.20-14.10 uur 106 / 016 informatica / biologie
7 14.10-15.00 uur 204 / 108 wiskunde / PPT BSM: Bewegen Sport en Maatschappij
15.00 uur 108 afsluiting